Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Skanska AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern) 2014/12 (koncern)
Omsättning 145 365 000 More Arrow 153 049 000 Less Arrow 143 325 000
Utlandsförsäljning 118 925 000 Less Arrow 109 014 000
Finansiella kostnader 414 000 More Arrow 441 000 Less Arrow 419 000
Resultat efter finansnetto 7 101 000 Less Arrow 5 976 000 Less Arrow 5 129 000
Balansomslutning 106 505 000 Less Arrow 97 667 000 Less Arrow 92 774 000
Omsättningstillgångar 86 539 000 Less Arrow 79 560 000 Less Arrow 74 767 000
Kortfristiga skulder 61 723 000 More Arrow 64 332 000 Less Arrow 58 636 000
Justerat eget kapital 27 350 000 Less Arrow 24 206 000 Less Arrow 21 405 000
- aktiekapital 1 260 000 Equal arrow 1 260 000 Equal arrow 1 260 000
Antal anställda (medeltal) 42 903 More Arrow 48 470 More Arrow 57 866
- varav i Sverige 10 330 10 503
21,3% 18,2%
- varav i utlandet 38 140 47 363
78,7% 81,8%
Antal ägare 84 472 84 457
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar 1 867 000 1 588 000

Nyckeltal

Bokslut 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern) 2014/12 (koncern)
Soliditet 25,7% Less Arrow 24,8% Less Arrow 23,1%
Omsättning per anställd 3 388 Less Arrow 3 158 Less Arrow 2 477
Resultat i procent av omsättning 4,9% Less Arrow 3,9% Less Arrow 3,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,1% Less Arrow 6,6% Less Arrow 6,0%
Balanslikviditet 140,2% Less Arrow 123,7% More Arrow 127,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,0% Less Arrow 24,7% Less Arrow 24,0%
Förändring omsättning -7 684 000 More Arrow 9 724 000 Less Arrow 6 837 000
Förändring omsättning % -5% More Arrow 7% Less Arrow 5%
Förändring ant. anställda -5 567 Less Arrow -9 396 More Arrow 761
Förändring ant. anställda % -11% Less Arrow -16% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern) 2014/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 9 475

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.