Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Skanska AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 157 877 000 Less Arrow 145 365 000 More Arrow 153 049 000
Utlandsförsäljning 118 925 000
Finansiella kostnader 125 000 More Arrow 414 000 More Arrow 441 000
Resultat efter finansnetto 4 623 000 More Arrow 7 101 000 Less Arrow 5 976 000
Balansomslutning 109 437 000 Less Arrow 106 505 000 Less Arrow 97 667 000
Omsättningstillgångar 89 700 000 Less Arrow 86 539 000 Less Arrow 79 560 000
Kortfristiga skulder 71 557 000 Less Arrow 68 950 000 Less Arrow 64 332 000
Justerat eget kapital 27 185 000 More Arrow 27 350 000 Less Arrow 24 206 000
- aktiekapital 1 260 000 Equal arrow 1 260 000 Equal arrow 1 260 000
Antal anställda (medeltal) 40 759 More Arrow 42 903 More Arrow 48 470
- varav i Sverige 10 330
21,3%
- varav i utlandet 38 140
78,7%
Antal ägare 84 472
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar 1 867 000

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 24,8% More Arrow 25,7% Less Arrow 24,8%
Omsättning per anställd 3 873 Less Arrow 3 388 Less Arrow 3 158
Resultat i procent av omsättning 2,9% More Arrow 4,9% Less Arrow 3,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,3% More Arrow 7,1% Less Arrow 6,6%
Balanslikviditet 125,4% More Arrow 125,5% Less Arrow 123,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,0% More Arrow 26,0% Less Arrow 24,7%
Förändring omsättning 12 512 000 Less Arrow -7 684 000 More Arrow 9 724 000
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -5% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda -2 144 Less Arrow -5 567 Less Arrow -9 396
Förändring ant. anställda % -5% Less Arrow -11% Less Arrow -16%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.