Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

SEM AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 379 127 Less Arrow 354 759 Less Arrow 308 192
Finansiella kostnader 1 047 More Arrow 2 441 Less Arrow 2 374
Resultat efter finansnetto 49 913 Less Arrow 28 161 More Arrow 33 777
Balansomslutning 278 630 Less Arrow 222 628 More Arrow 233 529
Omsättningstillgångar 207 773 Less Arrow 158 114 More Arrow 170 949
Kortfristiga skulder 109 020 Less Arrow 78 119 More Arrow 102 516
Justerat eget kapital 161 418 Less Arrow 134 742 Less Arrow 119 693
- aktiekapital 2 409 Equal arrow 2 409 Equal arrow 2 409
Antal anställda (medeltal) 121 More Arrow 124 Less Arrow 114

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 57,9% More Arrow 60,5% Less Arrow 51,3%
Omsättning per anställd 3 133 Less Arrow 2 861 Less Arrow 2 703
Resultat i procent av omsättning 13,2% Less Arrow 7,9% More Arrow 11,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 18,3% Less Arrow 13,7% More Arrow 15,5%
Balanslikviditet 190,6% More Arrow 202,4% Less Arrow 166,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 30,9% Less Arrow 20,9% More Arrow 28,2%
Förändring omsättning 24 368 More Arrow 46 567 Less Arrow -38 703
Förändring omsättning % 7% More Arrow 15% Less Arrow -11%
Förändring ant. anställda -3 More Arrow 10 Less Arrow 7
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow 9% Less Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.