Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Prestando Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 250 282 Less Arrow 214 333 Less Arrow 185 901
Finansiella kostnader 6 863 Less Arrow 4 321 Less Arrow 2 951
Resultat efter finansnetto 6 800 Less Arrow 5 296 Less Arrow 1 607
EBITDA 25 504 Less Arrow 20 684 Less Arrow 18 439
Balansomslutning 207 397 Less Arrow 201 818 Less Arrow 170 874
Omsättningstillgångar 95 536 Less Arrow 88 452 Less Arrow 68 957
Kortfristiga skulder 108 915 More Arrow 113 945 Less Arrow 87 330
Justerat eget kapital 72 817 Less Arrow 67 257 Less Arrow 63 247
- aktiekapital 3 234 Equal arrow 3 234 Equal arrow 3 234
Antal anställda (medeltal) 122 Less Arrow 114 Equal arrow 114

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 35,1% Less Arrow 33,3% More Arrow 37,0%
Omsättning per anställd 2 051 Less Arrow 1 880 Less Arrow 1 631
Resultat i procent av omsättning 2,7% Less Arrow 2,5% Less Arrow 0,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,6% Less Arrow 4,8% Less Arrow 2,7%
Balanslikviditet 87,7% Less Arrow 77,6% More Arrow 79,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,3% Less Arrow 7,9% Less Arrow 2,5%
Förändring omsättning 35 949 Less Arrow 28 432 Less Arrow 5 152
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 15% Less Arrow 3%
Förändring ant. anställda 8 Less Arrow 0 Less Arrow -5
Förändring ant. anställda % 7% Less Arrow 0% Less Arrow -4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.