Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Oetiker Sweden AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 293 719 Less Arrow 232 558 Less Arrow 186 661
Finansiella kostnader 1 051 More Arrow 1 056 Less Arrow 1 042
Resultat efter finansnetto 27 391 Less Arrow -90 511 More Arrow 9 827
EBITDA 32 239 Less Arrow -85 195 More Arrow 14 952
Balansomslutning 124 642 Less Arrow 102 745 Less Arrow 95 058
Omsättningstillgångar 86 095 Less Arrow 66 318 More Arrow 66 371
Kortfristiga skulder 49 790 Less Arrow 43 718 More Arrow 43 812
Justerat eget kapital 49 377 Less Arrow 27 010 Less Arrow 23 998
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 184 Less Arrow 174 Less Arrow 136

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 39,6% Less Arrow 26,3% Less Arrow 25,2%
Omsättning per anställd 1 596 Less Arrow 1 337 More Arrow 1 373
Resultat i procent av omsättning 9,3% Less Arrow -38,9% More Arrow 5,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 22,8% Less Arrow -87,1% More Arrow 11,4%
Balanslikviditet 172,9% Less Arrow 151,7% Less Arrow 151,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 55,5% Less Arrow -335,1% More Arrow 40,9%
Förändring omsättning 61 161 Less Arrow 45 897 Less Arrow 22 724
Förändring omsättning % 26% Less Arrow 25% Less Arrow 14%
Förändring ant. anställda 10 More Arrow 38 Less Arrow 0
Förändring ant. anställda % 6% More Arrow 28% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.