Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Nitator i Oskarström AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 259 226 Less Arrow 245 956 Less Arrow 233 973
Finansiella kostnader 1 038 Less Arrow 831 Less Arrow 717
Resultat efter finansnetto -17 924 Less Arrow -31 705 More Arrow 6 534
Balansomslutning 77 416 More Arrow 92 408 Less Arrow 76 327
Omsättningstillgångar 57 354 More Arrow 70 684 Less Arrow 51 096
Kortfristiga skulder 51 603 More Arrow 65 248 Less Arrow 50 831
Justerat eget kapital 18 882 More Arrow 23 613 Less Arrow 20 535
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 117 Less Arrow 104 More Arrow 105

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 24,4% More Arrow 25,6% More Arrow 26,9%
Omsättning per anställd 2 216 More Arrow 2 365 Less Arrow 2 228
Resultat i procent av omsättning -6,9% Less Arrow -12,9% More Arrow 2,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -21,8% Less Arrow -33,4% More Arrow 9,5%
Balanslikviditet 111,1% Less Arrow 108,3% Less Arrow 100,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -94,9% Less Arrow -134,3% More Arrow 31,8%
Förändring omsättning 13 270 Less Arrow 11 983 Less Arrow -29 573
Förändring omsättning % 5% Equal arrow 5% Less Arrow -11%
Förändring ant. anställda 13 Less Arrow -1 Less Arrow -19
Förändring ant. anställda % 13% Less Arrow -1% Less Arrow -15%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.