Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Meritor HVS AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/09 2017/12 2017/09
Omsättning 4 178 854 Less Arrow 1 327 261 More Arrow 4 939 380
Finansiella kostnader 9 730 Less Arrow 6 425 More Arrow 23 815
Resultat efter finansnetto 219 314 Less Arrow 140 793 More Arrow 303 789
EBITDA 263 589 Less Arrow 158 649 More Arrow 375 969
Balansomslutning 1 489 445 Less Arrow 1 266 795 More Arrow 1 594 501
Omsättningstillgångar 1 143 640 Less Arrow 958 057 More Arrow 1 290 766
Kortfristiga skulder 910 489 Less Arrow 871 565 More Arrow 915 660
Justerat eget kapital 541 239 Less Arrow 370 461 More Arrow 653 744
- aktiekapital 9 427 Equal arrow 9 427 Equal arrow 9 427
Antal anställda (medeltal) 986 Less Arrow 958 More Arrow 968

Nyckeltal

Bokslut 2018/09 2017/12 2017/09
Soliditet 36,3% Less Arrow 29,2% More Arrow 41,0%
Omsättning per anställd 4 238 Less Arrow 1 385 More Arrow 5 103
Resultat i procent av omsättning 5,2% More Arrow 10,6% Less Arrow 6,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 15,4% Less Arrow 11,6% More Arrow 20,5%
Balanslikviditet 125,6% Less Arrow 109,9% More Arrow 141,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 40,5% Less Arrow 38,0% More Arrow 46,5%
Förändring omsättning 2 851 593 Less Arrow -3 612 119 More Arrow 480 535
Förändring omsättning % 215% Less Arrow -73% More Arrow 11%
Förändring ant. anställda 28 Less Arrow -10 More Arrow 72
Förändring ant. anställda % 3% Less Arrow -1% More Arrow 8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/09 2017/12 2017/09
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.