Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Länstrafiken i Norrbotten AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 510 819 Less Arrow 475 998 Less Arrow 425 126
Finansiella kostnader 260 More Arrow 292 Less Arrow 209
Resultat efter finansnetto 100 Less Arrow -1 940 More Arrow -55
EBITDA 7 829 Less Arrow 4 020 More Arrow 4 769
Balansomslutning 157 557 Less Arrow 144 038 More Arrow 160 508
Omsättningstillgångar 135 579 Less Arrow 117 012 More Arrow 135 967
Kortfristiga skulder 125 999 Less Arrow 111 290 More Arrow 127 500
Justerat eget kapital 27 796 More Arrow 29 041 More Arrow 29 998
- aktiekapital 10 000 Equal arrow 10 000 Equal arrow 10 000
Antal anställda (medeltal) 98 More Arrow 101 Less Arrow 88

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 17,6% More Arrow 20,2% Less Arrow 18,7%
Omsättning per anställd 5 212 Less Arrow 4 713 More Arrow 4 831
Resultat i procent av omsättning 0,0% Less Arrow -0,4% More Arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,2% Less Arrow -1,1% More Arrow 0,1%
Balanslikviditet 107,6% Less Arrow 105,1% More Arrow 106,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0,4% Less Arrow -6,7% More Arrow -0,2%
Förändring omsättning 34 821 More Arrow 50 872 Less Arrow 22 092
Förändring omsättning % 7% More Arrow 12% Less Arrow 5%
Förändring ant. anställda -3 More Arrow 13 Less Arrow 9
Förändring ant. anställda % -3% More Arrow 15% Less Arrow 11%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 294 258 703

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.