Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Cibes Lift AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 556 139 Less Arrow 473 304 Less Arrow 415 065
Finansiella kostnader 12 516 Less Arrow 9 749 Less Arrow 5 752
Resultat efter finansnetto 62 101 Less Arrow 28 122 More Arrow 51 789
EBITDA 64 114 Less Arrow 34 594 More Arrow 52 369
Balansomslutning 207 032 Less Arrow 118 555 Less Arrow 101 026
Omsättningstillgångar 153 301 Less Arrow 70 138 Less Arrow 63 736
Kortfristiga skulder 178 507 Less Arrow 94 725 Less Arrow 82 755
Justerat eget kapital 20 704 Less Arrow 17 536 Less Arrow 14 019
- aktiekapital 200 Equal arrow 200 Equal arrow 200
Antal anställda (medeltal) 116 Less Arrow 114 Less Arrow 103

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 10,0% More Arrow 14,8% Less Arrow 13,9%
Omsättning per anställd 4 794 Less Arrow 4 152 Less Arrow 4 030
Resultat i procent av omsättning 11,2% Less Arrow 5,9% More Arrow 12,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 36,0% Less Arrow 31,9% More Arrow 57,0%
Balanslikviditet 85,9% Less Arrow 74,0% More Arrow 77,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 299,9% Less Arrow 160,4% More Arrow 369,4%
Förändring omsättning 82 835 Less Arrow 58 239 Less Arrow -2 298
Förändring omsättning % 18% Less Arrow 14% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 2 More Arrow 11 Less Arrow -30
Förändring ant. anställda % 2% More Arrow 11% Less Arrow -23%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.