Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Cellwoodgruppen AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/08 (koncern) 2017/08 (koncern) 2016/08 (koncern)
Omsättning 500 999 Less Arrow 394 916 Less Arrow 367 721
Finansiella kostnader 64 Less Arrow 57 More Arrow 174
Resultat efter finansnetto 46 301 Less Arrow 15 398 More Arrow 19 539
Balansomslutning 280 513 Less Arrow 270 169 More Arrow 278 380
Omsättningstillgångar 230 546 Less Arrow 222 291 More Arrow 225 628
Kortfristiga skulder 61 130 More Arrow 77 734 Less Arrow 70 376
Justerat eget kapital 216 299 Less Arrow 189 315 More Arrow 203 318
- aktiekapital 104 Equal arrow 104 Equal arrow 104
Antal anställda (medeltal) 112 Equal arrow 112 More Arrow 117

Nyckeltal

Bokslut 2018/08 (koncern) 2017/08 (koncern) 2016/08 (koncern)
Soliditet 77,1% Less Arrow 70,1% More Arrow 73,0%
Omsättning per anställd 4 473 Less Arrow 3 526 Less Arrow 3 143
Resultat i procent av omsättning 9,2% Less Arrow 3,9% More Arrow 5,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 16,5% Less Arrow 5,7% More Arrow 7,1%
Balanslikviditet 377,1% Less Arrow 286,0% More Arrow 320,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21,4% Less Arrow 8,1% More Arrow 9,6%
Förändring omsättning 106 083 Less Arrow 27 195 Less Arrow -17 681
Förändring omsättning % 27% Less Arrow 7% Less Arrow -5%
Förändring ant. anställda 0 Less Arrow -5 More Arrow -1
Förändring ant. anställda % 0% Less Arrow -4% More Arrow -1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/08 (koncern) 2017/08 (koncern) 2016/08 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.