Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

AnVa Industries AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 731 368 Less Arrow 632 021 Less Arrow 400 827
Finansiella kostnader 5 405 Less Arrow 5 392 Less Arrow 4 450
Resultat efter finansnetto 28 663 More Arrow 39 209 Less Arrow 17 742
EBITDA 63 465 More Arrow 76 353 Less Arrow 42 432
Balansomslutning 482 395 Less Arrow 382 544 Less Arrow 347 366
Omsättningstillgångar 272 745 Less Arrow 229 632 Less Arrow 201 186
Kortfristiga skulder 214 115 Less Arrow 164 251 Less Arrow 159 893
Justerat eget kapital 106 407 Less Arrow 80 251 Less Arrow 40 395
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 415 Less Arrow 313 Less Arrow 207

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 22,1% Less Arrow 21,0% Less Arrow 11,6%
Omsättning per anställd 1 762 More Arrow 2 019 Less Arrow 1 936
Resultat i procent av omsättning 3,9% More Arrow 6,2% Less Arrow 4,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,1% More Arrow 11,7% Less Arrow 6,4%
Balanslikviditet 127,4% More Arrow 139,8% Less Arrow 125,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,9% More Arrow 48,9% Less Arrow 43,9%
Förändring omsättning 99 347 More Arrow 231 194 Less Arrow -3 043
Förändring omsättning % 16% More Arrow 58% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 102 More Arrow 106 Less Arrow -12
Förändring ant. anställda % 33% More Arrow 51% Less Arrow -5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.