Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Finnmark

Företag Resultat (×1000) NOK
1
Läkarjouren AS 4 717 ChangeValue
2
Nordlysapoteket AS 4 401 ChangeValue
3
Hammerfest Apotek AS 894 ChangeValue
4 Lakselv Apotek AS 793 ChangeValue
5 Alta Apotek AS - 1 186 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan