Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Norge

i branschen Skogsbruk

Företag Resultat (×1000) NOK
1
Glommen Mjøsen Skog SA 71 842 ChangeValue
2
AT Skog SA 32 960 ChangeValue
3
Brandbu og Tingelstad Almenning 21 940 ChangeValue
4 Bjerke Almenning 16 571 ChangeValue
5 Romedal Almenning 13 283 ChangeValue
6 1.5 Holding AS 13 281 ChangeValue
7 Marie Sjølies Legat 12 906 ChangeValue
8 Allskog SA 12 774 ChangeValue
9 Løvenskiold-Vækerø Carl Otto Løvenskiold 11 180 ChangeValue
10 Løiten Almenning 9 849 ChangeValue
11 Næsbø Skog AS 9 627 ChangeValue
12 Stange Almenning 8 995 ChangeValue
13 SB Skog AS 7 697 ChangeValue
14 Mathiesen Eidsvold Værk ANS 6 626 ChangeValue
15 Norbark AS 6 428 ChangeValue
16 Tin Milovanovic Skogservice AS 6 264 ChangeValue
17 Aasen Linjerydding AS 6 210 ChangeValue
18 Vang Almenning 5 744 ChangeValue
19 Gran Almenning 5 500 ChangeValue
20 Holmgren AS 5 385 ChangeValue
21 Nettskog AS 5 345 ChangeValue
22 Brødrene Hagenborg AS 5 208 ChangeValue
23 Skjåk Almenning 5 060 ChangeValue
24 Lloyd Vaule AS 4 494 ChangeValue
25 Gravdal Skog & Hageservice AS 4 406 ChangeValue
26 Linjerydderen Geir Østrem AS 4 340 ChangeValue
27 Thomas Angells Stiftelser 4 321 ChangeValue
28 GM Skogsdrift AS 4 268 ChangeValue
29 Løvenskiold-Fossum Skog Ans 4 150 ChangeValue
30 Røsåsen Skogsmaskiner AS 4 089 ChangeValue
31 Mathisen AS 4 086 ChangeValue
32 Johansen Skogsdrift AS 3 454 ChangeValue
33 Furnes Almenning 3 071 ChangeValue
34 Elling Tuft Transport AS 3 064 ChangeValue
35 Rune Brennbakk AS 3 050 ChangeValue
36 Sikker Skogrydding AS 3 005 ChangeValue
37 Trysilvassdragets Skogeierlag 2 566 ChangeValue
38 Aktieselskapet Odals Værk 2 396 ChangeValue
39 Topstad Transport AS 2 354 ChangeValue
40 Engenes Skogsdrift AS 2 262 ChangeValue
41 Norskog 2 138 ChangeValue
42 Holth Skogsdrift AS 2 132 ChangeValue
43 Odal Skogsdrift AS 2 118 ChangeValue
44 Agder Linjerydding AS 2 113 ChangeValue
45 Hogst og Rydding AS 2 085 ChangeValue
46 Sirevåg Skogdrift og Ved AS 2 048 ChangeValue
47 Lierhagen Skogsdrift AS 2 035 ChangeValue
48 Lunde Skog AS 1 927 ChangeValue
49 Bjørn Olav Nyhus AS 1 865 ChangeValue
50 Myrslo Skogavvirkning AS 1 813 ChangeValue
51 Høvik Grus og Anlegg AS 1 685 ChangeValue
52 Tollef Grønvolds Skogsdrift AS 1 636 ChangeValue
53 Toten Almenning Lodd Nr 3 1 529 ChangeValue
54 Haugsvik Skog AS 1 476 ChangeValue
55 Hofam, AS 1 468 ChangeValue
56 Sanda Planteskole AS 1 324 ChangeValue
57 Torkild Raaen AS 1 307 ChangeValue
58 Fageraas Skogsdrift DA 1 219 ChangeValue
59 Linnea AS 1 196 ChangeValue
60 Bygg og Anleggsservice AS 1 074 ChangeValue
61 Unneberg Skogsdrift AS 1 045 ChangeValue
62 Brede Bredesen Opset 848 ChangeValue
63 Valdres Skog AS 832 ChangeValue
64 Agder Skogservice AS 785 ChangeValue
65 Lierne Tre AS 772 ChangeValue
66 Flishogger'N AS 729 ChangeValue
67 Strand og Enger Anlegg AS 716 ChangeValue
68 Skogfrakt AS 710 ChangeValue
69 Lie Anlegg AS 674 ChangeValue
70 Høyfjell Charolais AS 652 ChangeValue
71 Lunner Almenning 642 ChangeValue
72 Knut Magnor AS 537 ChangeValue
73 Sunnfjord Skog AS 519 ChangeValue
74 Hegdahl Skogsdrift AS 413 ChangeValue
75 Kolstad Skogsdrift AS 410 ChangeValue
76 Sollid Skog AS 393 ChangeValue
77 Lågen Skogsdrift AS 371 ChangeValue
78 Skogplanter Midt- Norge AS 309 ChangeValue
79 Ka Landbruk Marker AS 297 ChangeValue
80 Jule Maskin & Skogsdrift AS 287 ChangeValue
81 Holstad Hogst AS 276 ChangeValue
82 Tveitan & Bang Tynningslag AS 167 ChangeValue
83 R.O Bygg AS 148 ChangeValue
84 Østermarka AS 124 ChangeValue
85 Bergens Skog- og Træplantnings- Selskap 84 ChangeValue
86 Ringerike Skogsdrift AS 67 ChangeValue
87 Utgard Entreprenør AS 66 ChangeValue
88 Hedmarken Skog & Hagemiljø AS 63 ChangeValue
89 Ørmen Dekkbark AS 53 ChangeValue
90 Gunvald Hansen AS 51 ChangeValue
91 Bjørkås Kveli AS 51 ChangeValue
92 Skogdrift AS 39 ChangeValue
93 Eliteplanter Norge SA 17 ChangeValue
94 Norwegian Forestry Group AS 8 ChangeValue
95 Jon Ålykkja AS - 27 ChangeValue
96 John Nesser, AS - 79 ChangeValue
97 Skogholtveien Vedproduksjon AS - 97 ChangeValue
98 Heggekroken Skog AS - 122 ChangeValue
99 Søndenaa Skogsdrift AS - 148 ChangeValue
100 Alexander Elvheim AS - 205 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan