Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norge

i branschen Vetenskaplig forskning och utveckling

Företag Omsättning (×1000) NOK
1
Axis-Shield AS 30 578 000 ChangeValue
2
Stiftelsen Sintef 3 483 319 ChangeValue
3
Nippon Gases Norge AS 1 086 557 ChangeValue
4 Institutt for Energiteknikk 1 078 068 ChangeValue
5 Active Brands AS 967 320 ChangeValue
6 Solon Eiendom ASA 924 053 ChangeValue
7 Nofima AS 675 800 ChangeValue
8 Nel ASA 569 708 ChangeValue
9 Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt 565 750 ChangeValue
10 Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 430 174 ChangeValue
11 Norsk Institutt for Vannforskning 398 395 ChangeValue
12 Photocure ASA 281 556 ChangeValue
13 Modum Bad 275 794 ChangeValue
14 Infranord Norge AS 261 974 ChangeValue
15 Simula Research Laboratory AS 247 467 ChangeValue
16 Abbvie AS 229 309 ChangeValue
17 Alcatel Submarine Networks Norway AS 223 533 ChangeValue
18 Ewos Innovation AS 213 756 ChangeValue
19 Nilu - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning 204 908 ChangeValue
20 Akvaplan Niva AS 190 081 ChangeValue
21 Navamedic ASA 188 755 ChangeValue
22 Huddly AS 187 022 ChangeValue
23 Transportøkonomisk Institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 150 200 ChangeValue
24 Microchip Technology Norway AS 147 411 ChangeValue
25 Link Medical Research AS 144 498 ChangeValue
26 Andøya Space Center AS 141 407 ChangeValue
27 Skretting Aquaculture Research Centre AS 135 075 ChangeValue
28 Nordic Pharma Inc AS 126 879 ChangeValue
29 Stiftelsen Norsk Institutt For Kulturminneforskning 126 471 ChangeValue
30 Institutt For Fredsforskning 123 191 ChangeValue
31 Uninett Sigma2 AS 122 145 ChangeValue
32 Norsk Regnesentral 115 369 ChangeValue
33 Menon Economics AS 110 874 ChangeValue
34 Norner Holding AS 105 460 ChangeValue
35 Cicero Senter for Klimaforskning 94 040 ChangeValue
36 NTNU Samfunnsforskning AS 93 031 ChangeValue
37 Nordisk Institutt For Studier Av Innovasjon, Forskning og Utdanning (Nifu) 92 274 ChangeValue
38 Institutt for Samfunnsforskning 90 056 ChangeValue
39 Stiftelsen Administrativt Forskningsfond Ved Norges Handelshøyskole 87 026 ChangeValue
40 Patogen AS 86 335 ChangeValue
41 Stiftelsen Norsar 79 988 ChangeValue
42 Det Kongelige Selskap for Norges Vel 78 763 ChangeValue
43 Chr Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet 77 033 ChangeValue
44 Letsea AS 76 951 ChangeValue
45 Stiftelsen Nansen Senter For Miljø og Fjernmåling 72 963 ChangeValue
46 Graminor AS 66 130 ChangeValue
47 Havbruksstasjonen I Tromsø AS 61 428 ChangeValue
48 Idexx Laboratories Norge AS 60 967 ChangeValue
49 Taconic AS 60 817 ChangeValue
50 Samfunns- og Næringslivsforskning AS 60 549 ChangeValue
51 Møreforsking AS 58 740 ChangeValue
52 Senter For Studier Av Holocaust og Livssynsminoriteter 57 975 ChangeValue
53 Swantech AS 56 094 ChangeValue
54 Direktør Throne Holsts Stiftelse For Ernæringsforskning 55 990 ChangeValue
55 Calpro AS 53 784 ChangeValue
56 Rise Fire Research AS 53 756 ChangeValue
57 Nordicneurolab AS 53 282 ChangeValue
58 MSD Animal Health Innovation AS 52 081 ChangeValue
59 Biofeed AS 45 762 ChangeValue
60 Rise Pfi AS 44 937 ChangeValue
61 Stiftelsen Frischsenteret For Samfunnsøkonomisk Forskning 44 038 ChangeValue
62 Stiftelsen Ruralis Institutt For Rural- og Regionalforskning 43 388 ChangeValue
63 Rådgivende Biologer AS 41 110 ChangeValue
64 Inspiria Eiendom AS 40 463 ChangeValue
65 Nordfjord Forsøksstasjon AS 39 235 ChangeValue
66 Nordlandsforskning AS 39 175 ChangeValue
67 Stiftinga Vestlandsforsking 38 667 ChangeValue
68 Kjeller Innovasjon AS 38 596 ChangeValue
69 Fridtjof Nansen Stiftelsen På Polhøgda 37 963 ChangeValue
70 Simula School of Research and Innovation AS 37 895 ChangeValue
71 Coorstek Membrane Sciences AS 37 608 ChangeValue
72 Stiftelsen Industrilaboratoriet 37 205 ChangeValue
73 Encap AS 36 680 ChangeValue
74 Stiftelsen Laerdal Foundation 36 186 ChangeValue
75 Grieg Connect AS 35 358 ChangeValue
76 Østfoldforskning AS 34 997 ChangeValue
77 Vaxxinova Norway AS 34 794 ChangeValue
78 Omnivision Technologies Norway AS 34 385 ChangeValue
79 Stiftelsen Telemarksforsking 34 290 ChangeValue
80 Norsk Elektro Optikk AS 31 303 ChangeValue
81 Front Innovation AS 30 749 ChangeValue
82 Norbit Aptomar AS 30 572 ChangeValue
83 Vista Analyse AS 29 928 ChangeValue
84 Simula Uib AS 29 381 ChangeValue
85 Oxford Research AS 25 293 ChangeValue
86 Resitec AS 25 172 ChangeValue
87 Cryogenetics AS 24 700 ChangeValue
88 Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk 24 303 ChangeValue
89 Samfunnsøkonomisk Analyse AS 23 663 ChangeValue
90 Applica Test & Certification AS 23 568 ChangeValue
91 Salt Lofoten AS 22 414 ChangeValue
92 Senter For Grunnforskning Ved Det Norske Videnskaps-Akademi 21 670 ChangeValue
93 Blue Planet AS 20 391 ChangeValue
94 Connect Lng AS 20 309 ChangeValue
95 Dyreid AS 20 215 ChangeValue
96 Sintef Nord AS 20 123 ChangeValue
97 Affitech Research AS 19 804 ChangeValue
98 Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS 19 555 ChangeValue
99 Biobank AS 18 610 ChangeValue
100 Cefront Technology AS 18 336 ChangeValue