Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Rør- og Miljøprodukt AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2016/12
Omsättning 406 More Arrow 526 More Arrow 552
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto -1 More Arrow 140 More Arrow 146
Balansomslutning 394 More Arrow 493 More Arrow 1 012
Omsättningstillgångar 394 More Arrow 493 More Arrow 1 011
Kortfristiga skulder 289 More Arrow 390 Less Arrow 161
Justerat eget kapital 105 Less Arrow 102 More Arrow 851
- aktiekapital 106 Less Arrow 102 More Arrow 105
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2016/12
Soliditet 26,6% Less Arrow 20,7% More Arrow 84,1%
Omsättning per anställd 406 More Arrow 526 More Arrow 552
Resultat i procent av omsättning -0,2% More Arrow 26,6% Less Arrow 26,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 28,4% Less Arrow 14,4%
Balanslikviditet 136,3% Less Arrow 126,4% More Arrow 628,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -1,0% More Arrow 137,3% Less Arrow 17,2%
Förändring omsättning -136 More Arrow -11 More Arrow 85
Förändring omsättning % -25% More Arrow -2% More Arrow 18%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.