Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Skånemejerier AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 4 090 737 Less Arrow 4 067 973 Less Arrow 3 850 675
Finansiella kostnader 74 241 Less Arrow 40 494 Less Arrow 38 330
Resultat efter finansnetto 75 191 Less Arrow -30 125 More Arrow 66 043
EBITDA 213 533 Less Arrow 94 668 More Arrow 167 536
Balansomslutning 1 950 819 Less Arrow 1 940 914 More Arrow 1 941 570
Omsättningstillgångar 965 174 Less Arrow 888 274 More Arrow 912 863
Kortfristiga skulder 985 035 Less Arrow 966 900 Less Arrow 916 537
Justerat eget kapital 701 317 Less Arrow 647 065 More Arrow 689 286
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 707 Less Arrow 697 Less Arrow 645

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 35,9% Less Arrow 33,3% More Arrow 35,5%
Omsättning per anställd 5 786 More Arrow 5 836 More Arrow 5 970
Resultat i procent av omsättning 1,8% Less Arrow -0,7% More Arrow 1,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,7% Less Arrow 0,5% More Arrow 5,4%
Balanslikviditet 98,0% Less Arrow 91,9% More Arrow 99,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 10,7% Less Arrow -4,7% More Arrow 9,6%
Förändring omsättning 22 764 More Arrow 217 298 Less Arrow -49 070
Förändring omsättning % 1% More Arrow 6% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 10 More Arrow 52 Less Arrow 40
Förändring ant. anställda % 1% More Arrow 8% Less Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.