Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Skånemejerier AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 4 067 973 Less Arrow 3 850 675 More Arrow 3 899 745
Finansiella kostnader 40 494 Less Arrow 38 330 Less Arrow 28 956
Resultat efter finansnetto -30 125 More Arrow 66 043 Less Arrow 50 007
EBITDA 94 668 More Arrow 167 536 Less Arrow 166 700
Balansomslutning 1 940 914 More Arrow 1 941 570 Less Arrow 1 723 480
Omsättningstillgångar 888 274 More Arrow 912 863 Less Arrow 900 115
Kortfristiga skulder 966 900 Less Arrow 916 537 Less Arrow 655 345
Justerat eget kapital 647 065 More Arrow 689 286 Less Arrow 640 528
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 697 Less Arrow 645 Less Arrow 605

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 33,3% More Arrow 35,5% More Arrow 37,2%
Omsättning per anställd 5 836 More Arrow 5 970 More Arrow 6 446
Resultat i procent av omsättning -0,7% More Arrow 1,7% Less Arrow 1,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,5% More Arrow 5,4% Less Arrow 4,6%
Balanslikviditet 91,9% More Arrow 99,6% More Arrow 137,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -4,7% More Arrow 9,6% Less Arrow 7,8%
Förändring omsättning 217 298 Less Arrow -49 070 Less Arrow -123 727
Förändring omsättning % 6% Less Arrow -1% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda 52 Less Arrow 40 Less Arrow 17
Förändring ant. anställda % 8% Less Arrow 7% Less Arrow 3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 275

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.