Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Securitas AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 92 196 800 Less Arrow 88 162 400 Less Arrow 80 860 100
Utlandsförsäljning 76 287 000
Finansiella kostnader 472 900 Less Arrow 431 900 Less Arrow 338 700
Resultat efter finansnetto 0 More Arrow 3 763 600 Less Arrow 3 476 400
Balansomslutning 49 132 300 Less Arrow 48 401 300 Less Arrow 40 661 400
Omsättningstillgångar 22 344 300 Less Arrow 20 852 700 Less Arrow 17 283 400
Kortfristiga skulder 16 482 800 More Arrow 17 662 400 Less Arrow 12 661 500
Justerat eget kapital 15 229 000 Less Arrow 14 487 200 Less Arrow 12 530 400
- aktiekapital 365 100 Equal arrow 365 100 Equal arrow 365 100
Antal anställda (medeltal) 287 732 Less Arrow 282 028 Less Arrow 281 242
- varav i Sverige 8 242
2,9%
- varav i utlandet 273 000
97,1%
Antal ägare 25 734

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 31,0% Less Arrow 29,9% More Arrow 30,8%
Omsättning per anställd 320 Less Arrow 313 Less Arrow 288
Resultat i procent av omsättning 0% More Arrow 4,3% Equal arrow 4,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,0% More Arrow 8,7% More Arrow 9,4%
Balanslikviditet 135,6% Less Arrow 118,1% More Arrow 136,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0% More Arrow 26,0% More Arrow 27,7%
Förändring omsättning 4 034 400 More Arrow 7 302 300 More Arrow 10 643 000
Förändring omsättning % 5% More Arrow 9% More Arrow 15%
Förändring ant. anställda 5 704 Less Arrow 786 More Arrow 3 804
Förändring ant. anställda % 2% Less Arrow 0% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.