Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Radisson Hospitality AB (publ)

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 9 521 416 Less Arrow 9 181 634 Less Arrow 9 107 700
Finansiella kostnader 31 608 Less Arrow 26 250 Less Arrow 23 980
Resultat efter finansnetto 125 243 Less Arrow 26 136 More Arrow 517 380
EBITDA 559 886 Less Arrow 499 356
Balansomslutning 5 053 935 Less Arrow 4 800 294 Less Arrow 4 241 670
Omsättningstillgångar 1 597 659 Less Arrow 1 478 918 More Arrow 1 696 700
Kortfristiga skulder 2 104 112 Less Arrow 1 804 190 Less Arrow 1 593 340
Justerat eget kapital 2 496 929 More Arrow 2 537 870 Less Arrow 2 253 540
- aktiekapital 114 444 Less Arrow 111 057 Less Arrow 106 200
Antal anställda (medeltal) 5 033 More Arrow 5 142 More Arrow 5 561
- varav i Sverige 644
11,6%
- varav i utlandet 4 917
88,4%
Antal ägare 4 071

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 49,4% More Arrow 52,9% More Arrow 53,1%
Omsättning per anställd 1 892 Less Arrow 1 786 Less Arrow 1 638
Resultat i procent av omsättning 1,3% Less Arrow 0,3% More Arrow 5,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,1% Less Arrow 1,1% More Arrow 12,8%
Balanslikviditet 75,9% More Arrow 82,0% More Arrow 106,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 5,0% Less Arrow 1,0% More Arrow 23,0%
Förändring omsättning 339 782 Less Arrow 73 934 More Arrow 188 700
Förändring omsättning % 4% Less Arrow 1% More Arrow 2%
Förändring ant. anställda -109 Less Arrow -419 More Arrow 43
Förändring ant. anställda % -2% Less Arrow -8% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.