Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Pulsen AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/04 (koncern) 2017/04 (koncern) 2016/04 (koncern)
Omsättning 3 079 163 Less Arrow 2 718 006 Less Arrow 2 274 787
Finansiella kostnader 8 658 Less Arrow 4 963 More Arrow 9 210
Resultat efter finansnetto 47 537 More Arrow 82 823 Less Arrow 21 068
EBITDA 52 554 More Arrow 63 564 Less Arrow 20 612
Balansomslutning 1 614 959 Less Arrow 1 283 984 Less Arrow 1 152 333
Omsättningstillgångar 690 593 Less Arrow 656 903 Less Arrow 530 073
Kortfristiga skulder 696 499 Less Arrow 575 037 Less Arrow 516 059
Justerat eget kapital 525 824 Less Arrow 525 436 Less Arrow 462 710
- aktiekapital 6 000 Equal arrow 6 000 Equal arrow 6 000
Antal anställda (medeltal) 1 279 Less Arrow 1 048 Less Arrow 787

Nyckeltal

Bokslut 2018/04 (koncern) 2017/04 (koncern) 2016/04 (koncern)
Soliditet 32,6% More Arrow 40,9% Less Arrow 40,2%
Omsättning per anställd 2 407 More Arrow 2 594 More Arrow 2 890
Resultat i procent av omsättning 1,5% More Arrow 3,0% Less Arrow 0,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,5% More Arrow 6,8% Less Arrow 2,6%
Balanslikviditet 99,2% More Arrow 114,2% Less Arrow 102,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 9,0% More Arrow 15,8% Less Arrow 4,6%
Förändring omsättning 361 157 More Arrow 443 219 Less Arrow 329 241
Förändring omsättning % 13% More Arrow 19% Less Arrow 17%
Förändring ant. anställda 231 More Arrow 261 Less Arrow 94
Förändring ant. anställda % 22% More Arrow 33% Less Arrow 14%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/04 (koncern) 2017/04 (koncern) 2016/04 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.