Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Geely Sweden Holdings AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern) 2014/12 (koncern)
Omsättning 180 672 000 Less Arrow 164 043 000 Less Arrow 129 959 000
Utlandsförsäljning 110 213 000
Finansiella kostnader 1 711 000 Less Arrow 1 469 000 Less Arrow 1 087 000
Resultat efter finansnetto 9 521 000 Less Arrow 5 389 000 Less Arrow 1 490 000
Balansomslutning 161 359 000 Less Arrow 132 263 000 Less Arrow 98 181 000
Omsättningstillgångar 79 338 000 Less Arrow 63 946 000 Less Arrow 41 704 000
Kortfristiga skulder 76 124 000 Less Arrow 67 209 000 Less Arrow 44 658 000
Justerat eget kapital 42 733 000 Less Arrow 34 593 000 Less Arrow 23 894 000
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Less Arrow 0
Antal anställda (medeltal) 30 374 Less Arrow 28 119 Less Arrow 24 139
- varav i Sverige 16 022
66,4%
- varav i utlandet 8 117
33,6%

Nyckeltal

Bokslut 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern) 2014/12 (koncern)
Soliditet 26,5% Less Arrow 26,2% Less Arrow 24,3%
Omsättning per anställd 5 948 Less Arrow 5 834 Less Arrow 5 384
Resultat i procent av omsättning 5,3% Less Arrow 3,3% Less Arrow 1,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,0% Less Arrow 5,2% Less Arrow 2,6%
Balanslikviditet 104,2% Less Arrow 95,1% Less Arrow 93,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 22,3% Less Arrow 15,6% Less Arrow 6,2%
Förändring omsättning 16 629 000 More Arrow 34 084 000 Less Arrow 7 714 000
Förändring omsättning % 10% More Arrow 26% Less Arrow 6%
Förändring ant. anställda 2 255 More Arrow 3 980 Less Arrow 897
Förändring ant. anställda % 8% More Arrow 16% Less Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern) 2014/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.