Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Geely Sweden Holdings AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 210 912 000 Less Arrow 180 672 000 Less Arrow 164 043 000
Finansiella kostnader 1 383 000 More Arrow 1 711 000 Less Arrow 1 469 000
Resultat efter finansnetto 13 185 000 Less Arrow 9 521 000 Less Arrow 5 389 000
Balansomslutning 191 648 000 Less Arrow 161 359 000 Less Arrow 132 263 000
Omsättningstillgångar 90 847 000 Less Arrow 79 338 000 Less Arrow 63 946 000
Kortfristiga skulder 96 385 000 Less Arrow 76 124 000 Less Arrow 67 209 000
Justerat eget kapital 49 729 000 Less Arrow 42 733 000 Less Arrow 34 593 000
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 37 969 Less Arrow 30 374 Less Arrow 28 119

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 25,9% More Arrow 26,5% Less Arrow 26,2%
Omsättning per anställd 5 555 More Arrow 5 948 Less Arrow 5 834
Resultat i procent av omsättning 6,3% Less Arrow 5,3% Less Arrow 3,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,6% Less Arrow 7,0% Less Arrow 5,2%
Balanslikviditet 94,3% More Arrow 104,2% Less Arrow 95,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 26,5% Less Arrow 22,3% Less Arrow 15,6%
Förändring omsättning 30 240 000 Less Arrow 16 629 000 More Arrow 34 084 000
Förändring omsättning % 17% Less Arrow 10% More Arrow 26%
Förändring ant. anställda 7 595 Less Arrow 2 255 More Arrow 3 980
Förändring ant. anställda % 25% Less Arrow 8% More Arrow 16%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.