Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Electrolux, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 122 060 000 Less Arrow 121 093 000 More Arrow 123 511 000
- varav export 3 303 000
2,7%
Utlandsförsäljning 119 085 000
Finansiella kostnader 624 000 More Arrow 802 000 Less Arrow 763 000
Resultat efter finansnetto 6 966 000 Less Arrow 5 581 000 Less Arrow 2 101 000
Balansomslutning 89 679 000 Less Arrow 85 848 000 Less Arrow 83 471 000
Omsättningstillgångar 51 980 000 Less Arrow 51 859 000 Less Arrow 48 783 000
Kortfristiga skulder 52 924 000 Less Arrow 49 272 000 Less Arrow 48 943 000
Justerat eget kapital 20 596 000 Less Arrow 17 708 000 Less Arrow 15 005 000
- aktiekapital 1 545 000 Equal arrow 1 545 000 Equal arrow 1 545 000
Antal anställda (medeltal) 55 692 Less Arrow 55 400 More Arrow 58 265
- varav i Sverige 2 027
3,5%
- varav i utlandet 56 238
96,5%
Antal ägare 45 500

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 23,0% Less Arrow 20,6% Less Arrow 18,0%
Omsättning per anställd 2 192 Less Arrow 2 186 Less Arrow 2 120
Resultat i procent av omsättning 5,7% Less Arrow 4,6% Less Arrow 1,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,5% Less Arrow 7,4% Less Arrow 3,4%
Balanslikviditet 98,2% More Arrow 105,3% Less Arrow 99,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 33,8% Less Arrow 31,5% Less Arrow 14,0%
Förändring omsättning 967 000 Less Arrow -2 418 000 More Arrow 11 368 000
Förändring omsättning % 1% Less Arrow -2% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda 292 Less Arrow -2 865 More Arrow -1 773
Förändring ant. anställda % 1% Less Arrow -5% More Arrow -3%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 216 471

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.