Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bulten AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 3 132 000 Less Arrow 2 856 000 Less Arrow 2 676 000
Finansiella kostnader 12 000 Less Arrow 6 000 More Arrow 6 600
Resultat efter finansnetto 198 000 More Arrow 210 000 Less Arrow 196 000
Balansomslutning 2 338 000 Less Arrow 2 178 000 Less Arrow 1 969 100
Omsättningstillgångar 1 420 000 Less Arrow 1 331 000 Less Arrow 1 096 900
Kortfristiga skulder 623 000 More Arrow 627 000 Less Arrow 534 200
Justerat eget kapital 1 504 000 Less Arrow 1 440 000 Less Arrow 1 342 900
- aktiekapital 11 000 Equal arrow 11 000 Less Arrow 10 500
Antal anställda (medeltal) 1 433 Less Arrow 1 305 Less Arrow 1 264

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 64,3% More Arrow 66,1% More Arrow 68,2%
Omsättning per anställd 2 186 More Arrow 2 189 Less Arrow 2 117
Resultat i procent av omsättning 6,3% More Arrow 7,4% Less Arrow 7,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,0% More Arrow 9,9% More Arrow 10,3%
Balanslikviditet 227,9% Less Arrow 212,3% Less Arrow 205,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13,2% More Arrow 14,6% Equal arrow 14,6%
Förändring omsättning 276 000 Less Arrow 180 000 Less Arrow -17 500
Förändring omsättning % 10% Less Arrow 7% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 128 Less Arrow 41 More Arrow 65
Förändring ant. anställda % 10% Less Arrow 3% More Arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.